A Duty-free Paradise / Безмитен рай

_MG_3272aPulau Langkawi (or the Langkawi Island) was our first stop in Malaysia. Many people enter the country there when coming from Thailand. It is huge and offers as many things as you can imagine – from beaches to wildlife and shopping malls.

It’s quite a touristic place, really famous because it is a tax-free zone. Which means cheap alcohol and cigarettes and many of those enormous shops they have on the airports, full of chocolates and liquor. You can spend there hours and a lot of money and you would still wish you should’ve got something more.

_MG_3361aThe most popular part of the island is the Cenang beach, where the range of hotels is the widest. The beach is really long, nice (but not as great as those on the Thai islands) and gives you a splendid view on the tiny islands near the coast. It is also an alternative path to reach the other side of the area, avoiding the unpleasant asphalt heat on the main street during the hot hours. And what was a bit amazing for me were the opening hours of the shops – everything opens quite late in the morning (around 9-10), then closes at mid-day and re-opens around 16h. Those people don’t really like working, I guess. Or it’s just a habit from the unbelievable heat during the day.

Apart from that area, there are a lot of other things to see in the island. As I mentioned, it is huge. So, we rented motorbikes and went north to some waterfalls and even swam in the river there. In that area there are beaches as well, but most of them are private and designated to the hotels. We stopped for a quick dip in the sea in one of them, and there we met Krasi – the only Bulgarian on the island. He works on the bar there, cooks delicious Bulgarian lunch and even makes his own white cheese. :)

_MG_3051aProbably the greatest place on Langkawi is the Wildlife Park – a zoo with many local animals. There are a lot of parrots, flamingoes and small birds that eat right from your hands – on the entrance you can buy a small bag full of seeds and vegetables to feed the animals. In this way you get a great experience and the animals don’t get junk food. As well, in the kids zone there is a place with dozens of rabits, where kids can go and play with them – it is really cute that there are signs that even explain how to hold the little rabits. :)

_MG_3131a_1Another nice place to spend an hour or two is the Underwater World. It’s something between an aquarium and a water zoo and shows a variety of sea animals. My favourite were the penguins, of course! But you get to see amazing stuff there – like the gigantic Pasific ocean crab that grows up to 4 metres!

We spent there 4 great days, half relaxing, half experiencing the island and the cheap beer. Afterwards, we went straight to the next island south – Penang, which unfortunately did not turn out as good as we thought it would be. A bit too overcrowded, massive concrete buildings, long distances and traffic jams. But at least they had a nice botanical garden, which was more like a park, rather than just a big greenhouse.

So, after that we went to Kuala Lumpur, which is… wow! But another post is coming about it soon!

***********************************************************************************

_MG_3272aПулау Лангкави (или остров Лангкави) беше първата ни спирка в Малайзия. Много хора влизат в страната от там, когато идват от Тайланд. Огромен е и предлага каквото можеш да си представиш – от плажове до дива природа и шопинг центрове.

Доста туристическо място е, много известно заради това, че е безмитна зона. Което значи евтини цигари и алкохол и много от онези огромни магазини като по летищата, пълни с шоколад и спиртни напитки. Можеш да прекараш там часове и да похарчиш много пари и накрая пак ще ти се иска да си взел още нещо.

_MG_3361aНай-популярната част на острова е плажът Ченанг, където има най-голям избор на хотели. Плажът е доста дълъг, добър (но не толкова, колкото плажовете на тайландските острови) и ти предоставя страхотна гледка към малките островчета в близост до крайбрежието. Също така е и алтернативен път да стигнеш до другата част на квартала, избягвайки неприятната жега от асфалта на главната улица в горещите часове. А това, което много ме изненада, беше работното време на магазините – отварят доста късно (около 9-10), затварят по обяд и отварят отново около 16ч. Тези хора май не обичат много да работят, предполагам. Или всичко това е навик заради невъобразимата жега през деня.

Освен този район, има доста други неща да се видят на острова. Както вече споменах, огромен е. Затова наехме мотоциклети и се отправихме на север, за да видим няколко водопада, където дори поплувахме. В тази част също има плажове, но повечето са частни и отредени на хотелите. Спряхме в един от тях, за да се топнем в морето набързо, и там срещнахме Краси – единственият българин на острова. Работи в бара там, готви вкусен  български обяд и дори прави свое собствено сирене. :)

_MG_3051aВероятно най-доброто място на Лангкави е Парка на дивата природа – зоопарк с много животни от тази част на света. Има много папагали, фламингота и малки птички, които се хранят направо от ръката ти – на входа можеш да си купиш малка торбичка със семена и зеленчуци, за да храниш животните. По този начин получаваш страхотно изживяване, а животните не ядат боклуци. А в детския кът има място с десетки зайчета, с които децата могат да си играят – много е сладко как има табели, на които е обяснено как да ги държиш. :)

_MG_3131a_1Друго приятно място, където можеш да прекараш час-два е Подводният свят. Това е нещо между аквариум и воден зоопарк, където са изложени много различни морски създания. Любими ми бяха пингвините, разбира се! Но можеш да видиш невероятни неща – като например огромните раци от Тихия океан, които стигат до 4 метра дължина!

Прекарахме 4 прекрасни дни, половината в почивка, половината изпитвайки острова и пиейки евтина бира. След това отидохме в следващия остров на юг – Пенанг, който, за съжаление, не се оказа толкова приятен, колкото си го представяхме. Твърде претъпкан, огромни бетонни сгради, дълги разстояния и задръствания. Но поне имаше хубава ботаническа градина, която беше по-скоро като парк, а не като голям парник.

А след това се отправихме към Куала Лумпур, която е… уау! Но за това – друг пост съвсем скоро!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s